Knihy pro SKP-CENTRUM, o.p.s.

KNIHCENTRUM.CZ jako partner projektu daroval knihy v hodnotě 686 Kč, které po jeho dokončení odešle přímo neziskové organizaci. Každý, kdo klikne na tlačítko "Pomáhám klikem" pod představením knih a partnera, připíše dvacet haléřů a po naklikání celé částky bude projekt ukončen a knihy odeslány.

Lámání v kole Čeká nás pohroma? Krejčíř
Cena knihy: 223 Kč Cena knihy: 224 Kč Cena knihy: 239 Kč

KNIHCENTRUM.CZ je internetové knihkupectví, které působí na českém trhu od roku 2009. Máme v nabídce přes šedesát tisíc knih skladem se slevami až 90 % Specializujeme se hlavně na knihy, ale nabízíme také hry, hračky, e-knihy, audioknihy na CD, papírenský sortiment a knižní bazar, kde najdete zcela nové knihy poškozené pouze manipulací ve skladu nebo při transportu. Téměř každý měsíc pro vás zlevňujeme některé tituly a ty pak můžete najít v našich tištěných letácích.


Dnes pomáháme
Spuštění projektu: 9.10.2017
Nyní klikáme: 686 Kč
Cílová částka: 12 197 Kč
Kliknutím připíšete: 0,2 Kč

Pomáháte sami i VY?
SKP-CENTRUM, o.p.s.
Bankovní účet: 221077482/0300
Telefon: +420 773 092 585
E-mail: fundraiser@skp-centrum.cz
Dnes pomáháme mužům z Azylového domu pro muže SKP-CENTRUM. o. p. s. v Pardubicích.

DěkujemeNaklikali jste: 12 197,00 Kč

Po kliknutí na tlačítko Pomáhám klikem se naklikaná částka zvýší o dvacet haléřů a po dosažení cílové částky odešle komerční partner vybraný produkt neziskové organizaci.

 

Azylový dům pro muže
Posláním Azylového domu pro muže SKP-CENTRUM. o. p. s. v Pardubicích je poskytování služeb dospělým mužům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci obvykle spojené se ztrátou bydlení.

Děkujeme, že máte zájem o produkty našeho partnera. I jejich zakoupením pomáháte.


Představujeme SKP-CENTRUM, o.p.s.

Posláním organizace SKP-CENTRUM, o.p.s., je POMÁHAT VSTÁT osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením: seniorům, zdravotně postiženým, lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí, dětem a mladým dospělým bez fungujícího rodinného zázemí, příslušníkům minorit. Provozujeme pro ně efektivní a vzájemně provázaný systém sociálních služeb. Na trhu sociálních služeb působíme od roku 1992. Tradice zavazuje.

Obecně prospěšná společnost SKP-CENTRUM, o.p.s., vznikla v návaznosti na výzvu Ministerstva vnitra ČR, která byla adresována tehdejšímu občanskému sdružení SKP-CENTRUM, o.s. V tomto dokumentu bylo občanské sdružení vyzváno k transformaci na jinou právní formu. Požadavek byl zdůvodněn právním názorem ministerstva, podle kterého nemůže občanské sdružení sloužit k výkonu profesní činnosti – poskytování sociální služby. Vzhledem k tehdejší právní úpravě nebylo možné občanské sdružení transformovat na jinou právní formu bez jeho předchozí likvidace.

Dne 1. 1. 2009, po téměř roční kontinuální přípravě, převzala společnost SKP-CENTRUM, o.p.s., od zanikajícího občanského sdružení všechny její poskytované sociální a sociálně zdravotní služby a plynule pokračovala v jejich zajišťování. Rok 2009 byl zejména obdobím stabilizace a následné roky 2010–2012 obdobím řady opatření a rázných změn, které vedly k zefektivnění chodu společnosti a ke změnám v rozsahu i struktuře poskytovaných služeb.

Vznikly nové služby: Domov Simeon – odlehčovací služba a domov pro osoby se zdravotním postižením, Noclehárna pro ženy při Městském azylovém domě pro ženy a matky s dětmi, Podpora rodiny, Terénní programy pro vyloučené romské lokality, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě, a naopak některé služby byly časem utlumovány a následně jejich poskytování ukončeno, například Pečovatelská služba Pardubice, služba Sociální rehabilitace nebo Dobrovolnické centrum.

Po více jak 20 letech SKP-CENTRUM, o.p.s., následuje původní myšlenky svých zakladatelů a v současné době poskytuje 20 sociálních služeb registrovaných dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, Přechodné zaměstnání – Probační program a nestátní zdravotnické zařízení (ošetřovatelskou službu).

 

Pomáháte sami?
SKP-CENTRUM, o.p.s.
Bankovní účet: 221077482/0300
Telefon: +420 773 092 585
E-mail: fundraiser@skp-centrum.cz

SKP-CENTRUM, o.p.s., se snaží neustále rozvíjet a nabízet uživatelům co nejefektivnější sociální a sociálně zdravotní služby. Bez Vaší pomoci jsou tyto cíle jen obtížně splnitelné, a proto potřebujeme Vaši pomoc. Naše služby využívají děti od 6 let, dospělí i senioři a jsou tedy komplexně zaměřeny na celou společnost. Můžete zvážit, zda podpoříte některou konkrétní věkovou skupinu uživatelů a s ní spojenou službu či samostatně pořádanou akci, nebo zda využijete možnosti podpory společnosti jako celku.


Vybírejte z aktuálních projektů
Pomáhám klikem: Knihcentrum.cz pro Diecézní charitu Litoměřice
Spuštění projektu: 9.10.2017
Klikáme: knihy za 711 Kč
Partner projektu: knihcentrum.cz
 
 
Pomáhám klikem: Nadační fond Pes v nouzi
Spuštění projektu: 31.10.20176
Klikáme: ultraprémiové krmivo Canine Caviar za 850 Kč
Partner projektu: caninecaviar.cz