Pomáhám klikem: Pomoc v nouzi, o.p.s.


Komerční partner neziskovky a jeho produkty

KNIHCENTRUM.CZ je internetové knihkupectví, které působí na českém trhu od roku 2009. Máme v nabídce přes šedesát tisíc knih skladem se slevami až 90 % Specializujeme se hlavně na knihy, ale nabízíme také hry, hračky, e-knihy, audioknihy na CD, papírenský sortiment a knižní bazar, kde najdete zcela nové knihy poškozené pouze manipulací ve skladu nebo při transportu.

Téměř každý měsíc pro vás zlevňujeme některé tituly a ty pak můžete najít v našich tištěných letácích.

Produkty pro neziskovku

Lvice Petra Kvitová Obchod s Čínou Patty Diphusa, Venuše záchodků Život bez pšenice:
deník pro každodenní praxi
Cena knihy: 187 Kč Cena knihy: 199 Kč Cena knihy: 186 Kč Cena knihy: 224 Kč

Děkujeme, že máte zájem o produkty našeho partnera. I jejich zakoupením pomáháte.


Představujeme Pomoc v nouzi, o.p.s.

Pomoc v nouzi, o.p.s je obecně prospěšná společnost, tedy společnost nezisková. Naše činnost, tj. poskytování služeb osobám v nepříznivé sociální situaci, je závislá na podpoře státních institucí, nadací, sponzorů i soukromých dárců. Proto děkujeme všem stávajícím i budoucím přispěvatelům a dárcům, s jejichž pomocí můžeme sociální služby poskytovat, zkvalitňovat a dále rozšiřovat.

Dům na půl cesty Nebanice a Kynšperk nad Ohří

Posláním domu na půl cesty je podporovat mladé lidi v jejich snaze žít takový život, který povede k naplňování jejich přání a cílů. Podporujeme klienty, aby si uvědomovali své schopnosti, své možnosti, orientovali se ve společnosti a díky rozšíření svých schopností a dovedností, které získali i spoluprací s námi, měli větší šanci zařadit se mezi ostatní populaci, nežili na jejím okraji a nebyli závislí na sociálních službách.

Cílem poskytování služby je zřejmý posun směrem k dosažení osobních cílů a spokojenosti alespoň u 30 % uživatelů našich služeb. K dosahování osobních cílů pomáháme klientům a podporujeme je především v těchto oblastech:

  • péče o vlastní osobu
  • zvyšování samostatnosti, včetně hospodaření s penězi
  • přebírání odpovědnosti za důsledky svého rozhodování a jednání
  • orientování se a začleňování se do společnosti,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, či přáteli
  • zvyšování kvalifikace a uplatňování se na trhu práce.


Cílová skupina

Dům na půl cesty je službou sociální prevence. Samotnou službu DNPC definuje § 58 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách takto: Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

 

Pomáháte sami?
Pomoc v nouzi o.p.s.
Bankovní účet: FIO - 2600063370/2010
Kontatkní osoba: Bc. Robert Pisár, ředitel
Telefon: +420 359 574 087
E-mail: info@pomocvnouziops.cz

Pomoc v nouzi, o.p.s je obecně prospěšná společnost, tedy společnost nezisková. Naše činnost, tj. poskytování služeb osobám v nepříznivé sociální situaci, je závislá na podpoře státních institucí, nadací, sponzorů i soukromých dárců. Proto děkujeme všem stávajícím i budoucím přispěvatelům a dárcům, s jejichž pomocí můžeme sociální služby poskytovat, zkvalitňovat a dále rozšiřovat.

Vybírejte z aktuálních projektů
Pomáhám klikem: Knihcentrum.cz pro Diecézní charitu Litoměřice
Spuštění projektu: 23.5.2017
Klikáme: knihy za 699 Kč
Partner projektu: knihcentrum.cz
 
 

 

Dnes pomáháme
Spuštění projektu: 21.6.2017
Nyní klikáme: 796 Kč
Cílová částka: 17 613 Kč
Kliknutím připíšete: 0,2 Kč

Již naklikané projekty pro Pomoc v nouzi, o.p.s.
Pomáháte sami i VY?
Pomoc v nouzi, o.p.s.
Bankovní účet: 2600063370/2010
Telefon: +420 359 574 087
E-mail: info@pomocvnouziops.cz
Dnes pomáháme klientům z Domu na půl cesty v Kynšperku nad Ohří, který provozuje obecně prospěšná společnost Pomoc v nouzi, o.p.s.

DěkujemeNaklikali jste: 17 613,00 Kč

Po kliknutí na tlačítko Pomáhám klikem se naklikaná částka zvýší o dvacet haléřů a po dosažení cílové částky odešle komerční partner vybraný produkt neziskové organizaci.


Domy na půl cesty
Posláním domu na půl cesty je podporovat mladé lidi v jejich snaze žít takový život, který povede k naplňování jejich přání a cílů. Podporujeme klienty, aby si uvědomovali své schopnosti, své možnosti, orientovali se ve společnosti a díky rozšíření svých schopností a dovedností, které získali i spoluprací s námi, měli větší šanci zařadit se mezi ostatní populaci, nežili na jejím okraji a nebyli závislí na sociálních službách.